national-electronic-register.jpeg
ICI București

ICI București lansează Registrul Electronic Național (SETRE - Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) lansează Registrul Electronic Național : www.setre.gov.ro.

Urmare Ordonanței aprobate în Ședința de Guvern din data de 31.01.2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire Ia neplata tarifelor rutiere, ICI București a înființat și operaționalizat Registrul Electronic Național. În continuare, instituția este responsabilă de administrarea și actualizarea acestuia.

La sfârşitul fiecărui an calendaristic, se va comunica pe cale electronică Comisiei Europene registrele domeniilor SETRE şi ale furnizorilor SETRE de pe teritoriul României.

Totodată, în cadrul aceluiași act normativ, este prevăzută și înființarea BIROULUI UNIC DE CONTACT la nivel al Uniunii Europene. Acesta este operaționalizat de către ICI București printr-o platformă informatică, prin intermediul căreia furnizorii SETRE din țară și statele membre UE interesați pot obține informații privind entităţile din România care percep tarife rutiere.

Context:

Pentru a elimina dezavantajele existenței pe teritoriul Uniunii Europene a mai multor sisteme electronice de colectare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere care operează cu tehnologii diferite, prin Directiva 2004/52/CE au fost stabilite condițiile care trebuie îndeplinte pentru realizarea interoperabilității sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere din Uniunea Europeană.

Prin Decizia 2009/750/CE a fost definit serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE), menit să asigure interoperabilitatea la nivel tehnic, contractual și procedural, prin intermediul unui contract unic între clienți și operatorii care furnizează serviciul de tarifare electronică. De asemenea, s-a stabilit că fiecare stat membru păstrează un REGISTRU ELECTRONIC NAȚIONAL referitor la domeniile SETRE aflate pe teritoriul lor și la furnizorii de servicii care dețin contracte SETRE cu autoritățile care impun taxa rutieră și care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență.