protocol-ici-de-colaborare.jpeg
ICI București

ICI București a încheiat protocolul de cooperare cu Institutul Național de Administrație

Astăzi, 2 martie 2023, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a primit vizita delegației Institutului Național de Administrație, prilej cu care a fost încheiat protocolul de cooperare între cele două institute. Documentul a fost semnat de domnul Adrian Victor Vevera, directorul general al ICI București și domnul Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Institutului Național de Administrație.

Scopul principal al acestei colaborări este de a elabora cursuri pentru formarea profesională a funcționarilor publici, de a derula activități comune de cercetare-inovare în domeniul administrației publice și de a organiza evenimente pe teme de interes pentru administrația publică.

Pe parcursul întâlnirii, au fost discutate subiecte precum eficiența în administrația publică, standardele de calitate privind formarea profesională, gestionarea unitară a activității de formare continuă. Totodată, s-a propus dezvoltarea unui program de pregătire menit să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante, în contextul digitalizării și amenințărilor cibernetice.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București reprezintă cel mai important institut de cercetare - dezvoltare şi inovare în domeniul Tehnologiilor Informației şi Comunicațiilor din România. Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă din cadrul institutului are scopul de a promova inovația, de a asigura cadrul optim pentru dezvoltarea personală și profesională, prin formarea și perfecționarea de competențe specifice domeniului IT&C, competențe adaptate la cerințele unei piețe competitive.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 a fost înființat Institutul Naţional de Administraţie, instituție publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 645/2020, Institutul Național de Administrație funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Rolul Institutului Național de Administrație este acela de a pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.