COMUNICAȚII, APLICAȚII ȘI SISTEME DIGITALE

Comunicații, Aplicații și Sisteme Digitale

Scurtă descriere

Colectivul își orientează activitățile de cercetare aplicativă, dezvoltare tehnologică și inovare în următoarele domenii: e-sănătate, e-energie, e-agricultură, e-guvernare, e-cultură, e-educație, e-industrie utilizând TI&Comunicații. Acordă asistență tehnică/consultanță în domeniile de profil și oferă servicii de analiză și evaluare a sistemelor și soluțiilor informatice.

Servicii digitale interconectate și interoperabile

 • elaborarea de studii, cercetări și dezvoltări de soluții inovatoare și aplicații TI pentru sănătate, energie, agricultură, e-guvernare și cultură;
 • dezvoltarea de e-tehnologii pentru prevenție și asistență medicală pentru o medicină digitalizată, personalizată și colectivă: servicii de monitorizare personalizată și proactivă a persoanelor în vârstă și cu dizabilități, bazate pe tehnologii actuale de tipul IoT, Big Data Analytics, Cloud Computing, Artificial Intelligence; instrumente pentru modelarea și predicția datelor din domeniul biomedical și de sănătate publică; servicii de telemedicină și mobile health, platforme experimentale/pilot de teleasistență, integrate în mediul Smart City; soluții de ”affective computing”;
 • instrumente pentru prelucrarea numerică a semnalelor biomedicale (EEG, EKG, MEG etc.) bazate pe analiza timp-frecvență, analiza componentelor independente și detecția schimbărilor în dinamica acestora; soluții privind susținerea implementării tehnologiilor și aplicațiilor care susțin domeniul e-sănătate;
 • dezvoltarea de soluții inovatoare și aplicații TI pentru mediu și energie: sisteme pentru analiza și procesarea datelor achiziționate prin senzori inteligenți (Smart Metering) utilizând Big Data si Big Data Analytics, rețele energetice inteligente (Smart Grid); sisteme pentru analiza și procesarea datelor aferente orașelor inteligente (Smart City); sisteme pe baze de date pentru înregistrare și comunicare informații referitoare la utilizarea eficientă a energiei și surselor regenerabile de energie (SRE); aplicații bazate pe IoT, Big Data și Cloud Computing pentru energie și orașe inteligente; aplicații educaționale interactive și cărți (electronice) în domeniul utilizării eficiente a energiei și al SRE;
 • dezvoltarea de soluții inovatoare și aplicații TI pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii: sisteme informatice pentru controlul și verificarea autenticității produselor; sisteme de asigurare a siguranței alimentare; aplicații bazate pe IoT, Big Data și Cloud Computing în agricultură (Smart Agriculture); tehnologii pentru eficientizarea procesului agricol și asigurarea controlului producției (Precision Agriculture);
 • elaborarea de studii, cercetări și dezvoltări de soluții și aplicații TI pentru educație și cultură: dezvoltarea și evaluarea resurselor digitale din educație; sisteme de tip e-learning; servicii pentru cunoașterea, cercetarea, diseminarea informațiilor privind patrimoniul național cultural și natural;
 • elaborarea de cercetări privind crearea suportului necesar Monitorizării și Evaluării SNADR;
 • dezvoltarea de aplicații de e-guvernare pentru eficientizarea activității administrației publice utilizând Cloud Computing.

Infrastructuri de comunicații

 • elaborarea de studii, cercetări și dezvoltări de soluții inovatoare și aplicații de comunicații avansate: modelarea și configurarea rețelelor și serviciilor de comunicații digitale precum și a echipamentelor pentru rețele de comunicații fixe și mobile; managementul inteligent prin strategii adaptive și anticipare dinamică al funcționării sistemelor wireless; studii și cercetări pentru tehnologii de comunicații mobile „Next Generation” (5G, 6G și următoare); administrarea eficientă a resurselor în rețele radio cognitive; criterii de analiză și estimare a performanței sistemelor de comunicații fixe, mobile și satelitare; evaluarea performanței algoritmilor de funcționare a rețelelor de comunicații avansate; studii și cercetări în domeniul sistemelor de radiodifuziune digitale avansate;
 • modele și soluții de rețele de senzori wireless: platforme pentru implementarea teleserviciilor complexe;
 • elaborarea de studii, cercetări și dezvoltări de soluții inovative pentru asigurarea securității în sistemele și rețelele de comunicații utilizate pentru aplicații din domeniile Smart Home și Smart City: dezvoltarea și evaluarea de tehnologii bazate pe abordări multimodale pentru implementarea funcțiilor de securitate a datelor și comunicațiilor în aplicații bazate pe IoT, cu utilizarea de instrumente avansate pentru reprezentarea, modelarea și analiza datelor, tehnici bazate pe Artificial Intelligence și Big Data, tehnici specifice Data Science; dezvoltarea și aplicarea de noi tehnici de fuziune a datelor cu aplicabilitate în proiectarea și modelarea sistemelor de securitate optimizate pentru medii IoT (aplicații pentru medii smart).

Proiecte CDI relevante

 • Sistem de monitorizare non-invazivă și evaluare a sănătății persoanelor vârstnice într-un mediu inteligent – RO-SmartAgeing;
 • Sistem Integrat și Validat Clinic pentru Asistarea Medicală și Îmbunătățirea Stilului de Viață în cazul Persoanelor Vârstnice: extensii suport pentru legături umane (vINCI);
 • Open Science (OS) and Research Data Management (RDM) Innovative and Distributed Training Programme – TrainRDM;
 • Interreg Europe: Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruplehelix cooperation in regional innovation chains;
 • Sistem de asigurare a siguranței alimentare (bazat pe RFID) aferent unui eco-sistem digital de afaceri;
 • Utilizarea tehnologiilor Big Data în sistemele informaționale guvernamentale;
 • Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR;
 • Sistem informatic integrat pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor instituțiilor publice;
 • Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI;
 • Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe;
 • Modele și instrumente de evaluare a acceptării și utilizării rețelelor sociale online;
 • Studiu privind securitatea comunicațiilor de date în medii smart;
 • Studiu privind tehnologii și soluții de securitate aplicabile în contextul Internet-of-Things;
 • Studiu privind integrarea tehnologiilor multimodale pentru securizarea serviciilor mobile;
 • Studiu privind posibilitățile de planificare a frecvențelor radio pentru radiodifuziunea digitală;
 • Studiu prind introducerea DVB-T2 (în România);
 • Studiu privind evoluția sistemului de radiodifuziune digital mondial, DRM. Perspective;
 • Tehnologii și arhitecturi eficiente energetic pentru rețele de comunicații NGN;
 • Studiu privind aspectele tehnice ale rețelelor de comunicații mobile 5G;
 • Studiu privind modalitatea de aplicare la nivel național, a tehnologiilor 5G, suport pentru dezvoltarea serviciilor digitale – tehnologii, arhitecturi, performanțe;
 • Arhitectură nouă 5G pentru conectivitate, mobilitate și interoperabilitate în rețele wireless ultra-dense;
 • Sistem adaptiv integrat de monitorizare și coordonare a punctelor de trecere pietonală.