INGINERIA SOFTWARE ȘI A SISTEMELOR COMPLEXE

Ingineria Software și a Sistemelor Complexe

Scurtă descriere

Colectivul abordează un spectru larg de activități de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică în domenii precum: modelare avansată, optimizare pentru calcul de înaltă performanță și suport decizional, simulare, optimizare liniară și neliniară, managementul riscului, conducere optimală și adaptivă, sisteme suport de decizie, analiză multicriterială, analiza datelor (BigData), inteligența artificială, teoria grafurilor, algoritmi de aproximare, probleme NP-hard, teoria jocurilor, ecosisteme informatice, securitatea aplicațiilor, cloud computing și arhitecturi și tehnologii IT integrate.

Pentru creșterea eficienței activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, în cadrul colectivului au fost create două servicii:

Modelare, simulare și optimizarea (MSO)

 • Are ca scop desfășurarea de activități de cercetare fundamentală în domenii ca: modelare avansată, optimizări liniare și non-liniare, sisteme suport de decizie și sisteme expert, analiza datelor de mari dimensiuni, algoritmi asociați cu problemele NP-hard, teoria grafurilor și evoluția sistemelor complexe.
 • Diseminarea rezultatelor în reviste jurnal de prestigiu internațional.

Arhitecturi, tehnologii IT și inteligența artificială (ATIA)

 • Are ca scop desfășurarea de activități de cercetare aplicativă, dezvoltarea de aplicații orientate pe client și inovarea de soluții IT, folosind tehnologii IT state-of-art: arhitecturi orientate pe servicii, arhitecturi de tip enterprise, metodologii de lucru agile, infrastructuri cloud hiperconvergente, virtualizare la nivel de aplicații, monitorizare inteligentă a infrastructurii și a aplicațiilor (AIOps).
 • Formarea continuă a programatorilor și stimularea prin implicare în proiecte complexe.

Cele două servicii colaborează strâns în atingerea obiectivelor, serviciul ATIA identificând probleme noi în procesul de dezvoltare și integrare tehnologică, în timp ce serviciul MSO dezvoltă soluții la nivel fundamental.

Activități principale

 • Dezvoltarea de algoritmi și modele noi pentru dispozitivele IoT. Aceasta include dezvoltarea de algoritmi și modele pentru transmisia eficientă și sigură a datelor, întreținerea predictivă, optimizarea consumului de energiei și multe altele.
 • Utilizarea de tehnici de învățare automată și de analiză a datelor pentru luarea deciziilor. Echipa noastră dezvoltă noi algoritmi și modele pentru a îmbunătăți procesul decizional în domenii precum managementul riscurilor, managementul optim și adaptiv, sistemele expert pentru luarea deciziilor și analiza multicriterială.
 • Dezvoltarea de modele de simulare și optimizare pentru calculul de înaltă performanță. Aceasta include dezvoltarea de modele pentru optimizarea consumului de energie, reducerea timpilor de răspuns și îmbunătățirea performanței generale a sistemelor complexe.
 • Dezvoltarea de noi algoritmi și modele de optimizare pentru probleme complexe. Echipa noastră se concentrează pe dezvoltarea de algoritmi și modele de optimizare pentru a rezolva probleme despre care se știe că sunt dificile (NP-hard), cum ar fi calcularea optimă a rutelor.
 • Explorează utilizarea teoriei grafurilor și a teoriei jocurilor pentru modelarea sistemelor complexe. Echipa noastră utilizează teoria grafurilor și teoria jocurilor pentru a modela sisteme complexe, cum ar fi rețelele de transport, rețelele de comunicații și rețelele sociale.
 • Explorează utilizarea inteligenței artificiale prin dezvoltarea de noi modele și algoritmi AI care sunt optimizați pentru aplicații specifice, cum ar fi utilizarea AI pentru analiza predictivă, recunoașterea imaginilor și video, diagnosticarea medicală și securitatea cibernetică.

Proiecte CDI relevante

 • Dezvoltarea de aplicații informatice pentru clienți instituționali;
 • Colaborarea cu instituții și companii de profil pentru depunerea de proiecte pe fonduri de cercetare europene și fonduri de dezvoltare la nivel regional și național;
 • Soluții noi pentru probleme complexe din domenii actuale de cercetare TIC bazate pe modelare și optimizare;
 • Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing;
 • CALCULOS − Arhitectură cloud pentru o bibliotecă deschisă de blocuri funcționale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate;
 • Dezvoltarea de noi algoritmi în cadrul grantului câștigat la „Global Challenges in Economics and Computation (GCEC’20)” cu proiectul „Reporting on Online Media Activities: bias News Inference Algorithms (ROMANIA)”.