SECURITATE CIBERNETICĂ ȘI INFRASTRUCTURI CRITICE

Securitate Cibernetică și Infrastructuri Critice

Scurtă descriere

Colectivul are ca preocupare constantă identificarea celor mai noi tendințe în domeniul securității, activitățile de transfer tehnologic și valorificarea rezultatelor cercetării, preocupări ce se transpun atât la nivel de actualizare a politicilor în domeniu, cât și în dezvoltarea capacităților de răspuns, dar și în dezvoltarea de noi produse și servicii pentru analiza vulnerabilităților și propuneri privind limitarea riscurilor, precum și oferirea de activități de pregătire de nivel superior a specialiștilor în domeniu.

SECURITATE CIBERNETICĂ

Obiectivele principale ale colectivului sunt promovarea unor inițiative în domeniul securității cibernetice pentru a răspunde la politicile, strategiile şi cerințele naționale şi europene, precum și creșterea capacității de reacție la incidentele cibernetice şi diminuarea impactului acestora asupra resurselor şi serviciilor infrastructurilor cibernetice, prin cercetări de profil, propunerea de cerințe minime de securitate cibernetică.

Activități principale

 • derularea de studii și cercetări avansate în domeniul securității cibernetice;
 • elaborarea de aplicații și sisteme informatice care să susțină dezvoltarea abilităților digitale ale cetățenilor în vederea creșterii accesului populației la societatea informațională și conștientizarea riscurilor prin instruirea utilizatorilor;
 • identificarea tehnologiilor emergente și dezvoltarea de aplicații și sisteme în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor;
 • propuneri de îmbunătățire a managementului vulnerabilităților și alertelor de securitate cibernetică;
 • oferirea de expertiză și consultanță în securitate cibernetică;
 • optimizarea sistemelor de administrare a resurselor informaționale în administrația publică;
 • optimizarea culturii de securitate cibernetică în administrația publică.

PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Colectivul promovează inițiative adecvate în domeniul protecției infrastructurilor critice pentru a răspunde la politicile, strategiile şi cerințele naționale și europene urmărind creșterea capacității de reacție la incidentele cibernetice din infrastructurile critice prin: cercetări, propunerea de cerințe minime de securitate cibernetică și recomandări privind asigurarea rezilienței infrastructurilor critice.

Activități principale

 • derularea de studii şi cercetări avansate în domeniul protecției infrastructurilor critice;
 • elaborarea de aplicații și sisteme informatice care să susțină dezvoltarea abilităților digitale ale operatorilor din infrastructurile critice în vederea creșterii accesului populației la societatea informațională;
 • conștientizarea riscurilor prin instruirea utilizatorilor;
 • propuneri de îmbunătățire a managementului vulnerabilităților și alertelor de securitate în infrastructuri critice;
 • oferirea de expertiză și consultanță în managementul protecției infrastructurilor critice;
 • optimizarea sistemelor de administrare a resurselor informaționale în infrastructurile critice;
 • analiza și optimizarea contextului de inovare digitală.

Proiecte CDI relevante

 • Capacități și Servicii Instituționale pentru Cercetarea, Monitorizarea și Prognoza Riscurilor din Spațiul Extraatmosferic - SAFESPACE;
 • Poligon cibernetic pentru sisteme de control industrial – ROCYRAN;
 • The Once-Only Principle project – TOOP;
 • EuroHPC-04-2019 - Centre de Competență in HPC (High Performance Computing) – EUROCC.
 • Studiu privind identificarea indicatorilor și fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate cibernetică cu impact semnificativ, necesari transpunerii Directivei UE 1148/2016 în România;
 • Cercetări privind politici și soluții avansate de securizare a infrastructurilor critice împotriva atacurilor cibernetice - studiu privind topologii ale rețelelor de tip „SCADA”;
 • Studiu privind securitatea comunicațiilor de date în medii smart, definirea funcțiilor de Securitate a Sistemelor și Rețelelor de Comunicații, cu orientare către integritatea și autenticitatea datelor transmise;
 • Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de Securitate cibernetică la nivel național;
 • Securitatea Cibernetică – Securitatea Rețelelor și a Sistemelor Informatice: „Scenarii și soluții privind soluționarea incidentelor de Securitate-gestionarea incidentelor la nivel național cu potențial impact la scară largă”.
 • Studiu privind sisteme adaptive de recunoaștere în stadii incipiente a atacurilor cibernetice asupra resurselor statale.