TESTARE DISPOZITIVE INTELIGENTE

Testare Dispozitive Inteligente

Colectivul este orientat spre activitatea de cercetare – dezvoltare și testare a sistemelor integrate din domeniul administrației publice centrale, locale și a mediului privat.

Prin experiența și specializarea cercetătorilor din cadrul departamentului sunt dezvoltate și testate aplicații și echipamente din domeniul fiscal, transporturi terestre și comunicații. În cadrul proiectelor implementate au fost dezvoltate și testate sisteme integrate IT și de comunicații care stau la baza elaborărilor actelor normative și implementarea directivelor UE.

Laboratoarele de cercetare și testare se bazează pe infrastructură tehnică performantă și adaptabilă cerințelor diverselor proiecte naționale și internaționale aflate în derulare și sunt într-o continuă dezvoltare, fiind apreciate atât pe piața TIC, cât și de către comunitatea științifică.

Pentru punerea în valoare a activității de cercetare – dezvoltare din cadrul departamantului, în cardul colectivului au fost create două servicii:

Testare Dispozitive Inteligente (TDI)

  • Are ca scop cercetarea și testarea echipamentelor utilizate în cadrul proiectelor dezvoltate și utilizate din domeniul fiscal, domeniul transporturilor terestre, fiind în permanență legătură cu autoritățile publice centrale care reglementează și administrează aceste domenii de activitate.
  • La finalizarea acestor cercetări și testări echipamentele sunt certificate din punct de vedere hardware/software pentru îndeplinirea tuturor cerințelor de implementare, securitate și vulnerabilite cât și de fiabilitate.

Laboratorul de testare IT și Comunicații (Lt IT/Co)

  • Scopul principal al echipei de cercetători din cadrul acestui laborator este de a dezvolta și aplica soluții noi din domeniul comunicațiilor, respectiv 5G prin noi oportunități de afaceri în cadrul IoT, conectivitate în transportul automat și logistică, mass-media și radiodifuziune, precum și siguranță și securitate publică.
  • Cercetează și elaborează studii și soluții privind amenințările, vulnerabilitățile și riscurile identificate în infrastructurile ITC și de comunicații folosite în utilizarea tehnologiilor noi.

Fiind un colectiv de cercetători tineri, colaborarea celor două servicii este într-o continuă dezvoltare în vederea implementării cu succes a proiectelor în desfășurare.

Prin proiectele de cercetare propuse pentru implementare, departamentul CDI Testare Dispozitive Inteligente are în desfășurare colaborări strânse cu instituții și companii de profil pentru identificarea și soluționarea problemelor complexe din domeniul IT/COMUNICAȚII.

Specialiștii din cadrul departamentului participă în grupuri de lucru inter-instituționale pentru transpunerea legislației Uniunii Europene din domeniul IT/COMUNICAȚII, experiența lor fiind folosită de autoritățile publice centrale.